Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Prijavnice za tečajeve te prijavnice za prvi ili povremeni ispit možete preuzeti ovdje:

Prijavnice

Tečajevi

Organiziraju se tečajevi za sljedeća zvanja:

strojar malog energetskog objekta

strojar parnih turbina

strojar plinskih turbina

strojar hidroturbina

vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta

voditelj pogona obnovljivih izvora

strojar energetskog objekta

strojar kotlovskog postrojenja

strojar kotla

rukovatelj industrijske peći

rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem

strojar kompresorske stanice,

strojar crpne stanice,

rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima,

rukovatelj klimatizacije,

rukovatelj centralnog grijanja,

ložač centralnog grijanja,

rukovatelj pripreme vode,

ložač – rukovatelj kotlom,

rukovatelj posudama stlačenih plinova,

dispečer u elektroenergetskom sustavu,

uklopničar u elektroenergetskom sustavu,

uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji.

punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima.

Opširnije o tečajevima za energetska zvanja, održavanju tečajeva, organizaciji predavanja i stručnim ispitima:

Tečajevi

O nama

Društvo energetičara Varaždin djeluje bez prekida od 1965.g. kada su bili počeci okupljanja rukovatelja energetskih postrojenja.

Društvo je Udruga građana, u sklopu Zajednice tehničke kulture, koja okuplja energetičare odnosno rukovatelje energetskih postrojenja.

U skladu s time Društvo redovito organizira tečajeve i ispite za stjecanje energetskih zvanja: Sadržaj novog pravilnika možete u cijelosti pogledati na linku Pravilnik gdje je detaljno i opisana nova klasifikacija za energetska zvanja. Društvo energetičara Varaždin nastavlja sa obukom za energetska zvanja u skladu sa novom zakonskom regulativom te organizira polaganje ispita pred Područnom ispitnom komisijom Varaždin.

Više o nama