Kontakt

DRUŠTVO ENERGETIČARA VARAŽDIN

Graberje 33, 42000 Varaždin

www.drustvo-energeticara-varazdin.hr
e-mail: energeticari@vz.ht.hr
OIB: 30141171041
IBAN: HR4223600001101744238

tajnik: 097 698 84 47
predsjednik: 091 159 92 80

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih