Tečajevi

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati samo stručni radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje.

Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja Društvo organizira pripremne tečajeve.

Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem riješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Područna ispitna komisija Varaždin.

Organiziraju se tečajevi za slijedeća zvanja:

 1. strojar malog energetskog objekta,
 2. strojar parnih turbina,
 3. strojar plinskih turbina,
 4. strojar hidroturbina,
 5. vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta,
 6. voditelj pogona obnovljivih izvora,
 7. strojar energetskog objekta,
 8. strojar kotlovskog postrojenja,
 9. strojar kotla,
 10. rukovatelj industrijske peći,
 11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,
 12. strojar kompresorske stanice,
 13. strojar crpne stanice,
 14. rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima,
 15. rukovatelj klimatizacije,
 16. rukovatelj centralnog grijanja,
 17. ložač centralnog grijanja,
 18. rukovatelj pripreme vode,
 19. ložač – rukovatelj kotlom,
 20. rukovatelj posudama stlačenih plinova,
 21. dispečer u elektroenergetskom sustavu,
 22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu,
 23. uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji.
 24. punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima.

Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su:

Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima NN 88/2014 i NN 20/2015

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima početaka i trajanja tečajeva možete dobiti ako nam se javite na našu adresu.

Svaki polaznik mora dostaviti popunjenu i potpisanu odgovarajuću prijavnicu.

Vrijeme i mjesto održavanja tečajeva

U pravilu tečajevi se održavaju dva puta godišnje i to jedan s početkom u travnju, a drugi s početkom u listopadu.

Mjesto održavanja su prostorije Društva u Varaždinu, Graberje 33.

Ovisno o potrebama i broju kandidata tečajevi se organiziraju i izvan standardnih termina. Ovisno o zahtjevu polaznika i prostornim uvjetima tečajevi se organiziraju i izvan sjedišta Društva.

Organizacija predavanja

Predavanja su tijekom tjedna u popodnevnim satima i to u blok satovima, tako da polaznici u pravilu slušaju dva predmeta dnevno.

Svaki predmet je popraćen sa pisanim materijalom koji izdaje Društvo u obliku interne skripte. Autori pisanih materijala su ujedno i predavači.

Stručni ispit

Po završetku predavanja provodi se ispit koji se održava u prostorijama Društva u Varaždinu.
Ispite provodi Područna ispitna komisija Varaždin.

PODRUČNA ISPITNA KOMISIJA VARAŽDIN
Sjedište: Graberje 33. 42000 Varaždin

Lokacija: jugozapadni dio grada (pokraj elektrostrojarske škole u Varaždinu -gradska četvrt između starog grada i groblja)

GPS kordinate:  N 46″18’32  E 16″19’41

Područna komisija u Varaždinu djeluje u slijedećem sastavu:

Predsjednik: Darko Kuča dipl.ing.

Zamjenik Predsjednika:

 • Srećko Hleb dipl.ing.
 • Darko Klarić dipl. ing.

Ispitivači:

 • Tomislav Ledenko dipl.ing.
 • Božidar Borovec dipl. ing.
 • Tomislav Benčić dipl.ing.
 • Davor Cikač dipl.ing.
 • Davor Horvat dipl.ing.
 • Dinko Peček dipl.ing.
 • Robert Vindiš dipl. ing.
 • Tomislav Pintarić dipl. ing.
 • Rajko Repić dipl. ing.

Kontakt za ispitnu komisiju:
fax.: 042 261 353,
E-mail ispiti.energeticari@hi.t-com.hr

tajnik ,
tel. 091 159 92 80

 

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih