Druga provjera znanja – povremeni stručni ispit

Prema Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, osobe koje su polagale stručni ispit od 01.01.1985. do 31.12.1995. trebaju pristupiti drugoj provjeri znanja do 17.06.2013.

Osobe koje su polagale ispit u prijelaznom razdoblju, u 2010. godini, trebaju pristupiti povremenom ispitu do kraja 2013. godine.
Društvo energetičara Varaždin u suradnji s Područnom komisijom Ministarstva gospodarstva počinje s organizacijom i provođenjem DRUGE PROJERE ZNANJA – POVREMENI STRUČNI ISPIT za osobe koje rukuju energetskim postrojenjima – članak 45 Pravilnika (NN 70/2010.).

Budući da je novim Pravilnikom uveden drugačiji pristup polaganju stručnog ispita, te uvedeno nekoliko novih područja koja su predmet ispita, Društvo energetičara nudi kandidatima dvodnevne konzultacije. Konzultacije obuhvaćaju stare a poglavito nove predmete kao što je Zaštita okoliša i Zakonodavstvo-propisi , a sve s ciljem da se kandidatima olakša pristup ispitu.

Ispiti i konzultacije provode se u Sjedištu Društva energetičara Varaždin, Juraja Križanića 33, predvidivo jednom mjesečno , a mogu se održati i izvan Varaždina ukoliko se prijavi više od 15 kandidata.
Kao pomoć kandidatima nudimo i literaturu prilagođenu za nova područja na ispitu.

Upit-prijavnicu (Prijavnica-upit pdf ili Prijavnica-upit – doc) možete poslati i na našu e-mail adresu:energeticari@vz.t-com.hr ili na e-mail ispitne komisije ispiti.energeticari@hi.t-com.hr

Ostale informacije, osim putem ovih e-mailova, mogu se dobiti i putem telefona 098 321-452 (Z.Pizek) i to radnim danom od 08 do 14h.

Za ispitni rok u travnju, prijave se primaju do kraja ožujka.

———————————————————————————————————–

Izvod iz Pravilnika:

Članak 45.

Radnici koji su stekli stručnu osposobljenost prema ovome Pravilniku, i s uspjehom položili prvu provjeru znanja – Stručni ispit, dužni su svakih pet godina potvrđivati svoju teoretsku osposobljenost povremenom provjerom znanja.
Provjera znanja obavlja se pred Ispitnom komisijom.

Članak 46.

Povremena provjera znanja obuhvaća osnove iz >Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima< i obavlja se pomoću testova.
Pri povremenoj provjeri znanja radnik dobiva testove s pitanjima iz teoretskog dijela programa stručnog osposobljavanja. Testovi za svaki predmet sadrže tri pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan točan.
Testove s pitanjima i odgovorima za svaki predmet priprema Ispitna komisija.

Članak 47.

Ispitna komisija ocjenjuje pojedinačne odgovore s ocjenom >Pravilan< ili >Nepravilan<. Provjera znanja iz pojedinačnog predmeta je uspješna, ako je kandidat pravilno odgovorio najmanje na dva pitanja. U slučaju da je kandidat pravilno odgovorio samo na jedno pitanje, smatra se da Stručni ispit iz tog predmeta nije položen.

Članak 48.

Prijava za povremenu provjeru znanja mora sadržavati:
– potrebne podatke o kandidatu, iz kojih je vidljivo ispunjavanje uvjeta za polaganje povremenog Stručnog ispita,
– navedene poslove i radne zadatke za koje želi polagati povremeni Stručni ispit,
– izbor predloženog termina i mjesta polaganja Stručnog ispita,
– potpis kandidata koji izlazi na Stručni ispit i potpis odgovorne osobe radne organizacije koja šalje radnika na Stručni ispit.
Uz prijavu mora biti priložena potvrda o obavljenom prvom Stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema ovome Pravilniku.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih