Rujan 2013. Druga provjera znanja – povremeni stručni ispit

Prema Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima osobe koje su polagale stručni ispit od 01.01.1976 do 31.12.1995. godine trebale su pristupiti drugoj provjeri znanja do 17.06.2013. godine, a osobe koje su polagale u prelaznom razdoblju 2010 godine dokraja 2013 godine.

Za sve te kandidate Društvo energetičara Varaždin u suradnji s Područnom komisijom Ministarstva gospodarstva počinje u jesenskom ciklusu s organizacijom i provođenjem DRUGE PROJERE ZNANJA -POVREMENI STRUČNI ISPIT za osobe koje rukuju energetskim postrojenjima -članak 45 Pravilnika (NN 70/2010.)

Budući da je novim Pravilnikom uveden drugačiji pristup polaganju stručnog ispita, te uvedeno nekoliko novih područja koja su predmet ispita, Društvo energetičara nudi kandidatima, da bi lakše pristupili ispitu, dvodnevne konzultacije poglavito za nove predmete kao što je Zaštita okoliša i Zakonodavstvo-propisi.
Ispiti i konzultacije provode se u Sjedištu Društva energetičara Varaždin Juraja Križanića 33 predvidivo jednom mjesečno , a mogu se održati i izvan Varaždina ukoliko se prijavi više od 15 kandidata.

Kao pomoć kandidatima nudimo i literaturu prilagođenu za nova područja na ispitu.

Upit-prijavnicu (Prijavnica-upit pdf ili Prijavnica-upit – doc) možete poslati i na našu e-mail adresu:energeticari@vz.t-com.hr ili na e-mail ispitne komisije ispiti.energeticari@hi.t-com.hr do14.09.2013,

Ostale informacije, osim putem ovih e-mailova, mogu se dobiti i putem telefona 098 321-452 (Z.Pizek) ili 098 404-525 (D.Kuča) i to radnim danom od 08 do 15h.

Izvod iz Pravilnika:

Članak 45.

Radnici koji su stekli stručnu osposobljenost prema ovome Pravilniku, i s uspjehom položili prvu provjeru znanja – Stručni ispit, dužni su svakih pet godina potvrđivati svoju teoretsku osposobljenost povremenom provjerom znanja.
Provjera znanja obavlja se pred Ispitnom komisijom.

Članak 46.

Povremena provjera znanja obuhvaća osnove iz >Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima< i obavlja se pomoću testova.
Pri povremenoj provjeri znanja radnik dobiva testove s pitanjima iz teoretskog dijela programa stručnog osposobljavanja. Testovi za svaki predmet sadrže tri pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan točan.
Testove s pitanjima i odgovorima za svaki predmet priprema Ispitna komisija.

Članak 47.

Ispitna komisija ocjenjuje pojedinačne odgovore s ocjenom >Pravilan< ili >Nepravilan<. Provjera znanja iz pojedinačnog predmeta je uspješna, ako je kandidat pravilno odgovorio najmanje na dva pitanja. U slučaju da je kandidat pravilno odgovorio samo na jedno pitanje, smatra se da Stručni ispit iz tog predmeta nije položen.

Članak 48.

Prijava za povremenu provjeru znanja mora sadržavati:
– potrebne podatke o kandidatu, iz kojih je vidljivo ispunjavanje uvjeta za polaganje povremenog Stručnog ispita,
– navedene poslove i radne zadatke za koje želi polagati povremeni Stručni ispit,
– izbor predloženog termina i mjesta polaganja Stručnog ispita,
– potpis kandidata koji izlazi na Stručni ispit i potpis odgovorne osobe radne organizacije koja šalje radnika na Stručni ispit.
Uz prijavu mora biti priložena potvrda o obavljenom prvom Stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema ovome Pravilniku.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih