Raspis za periodični tečaj – proljeće 2014.

O prikupljanju prijava za tečaj i polaganje periodičkih stručnih ispita za rukovanje energetskim postrojenjima…

Raspis-za-novi-periodicni-tecaj-proljece-2014

Sljedeći tečaj u listopadu 2022. - prijave se primaju do 30.09.22.

Proljetni tečajevi počinju u ožujku 2023.

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2023.