Raspis za periodični tečaj – proljeće 2014.

O prikupljanju prijava za tečaj i polaganje periodičkih stručnih ispita za rukovanje energetskim postrojenjima…

Raspis-za-novi-periodicni-tecaj-proljece-2014

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih