Što donosi novi pravilnik

NOVINE U  NOVOM PRAVILNIKU!

Novi pravilnik čiji je prvenstveno cilj uz sigurno rukovanje postrojenima, kvalitetna i racionalna uporaba energije, između ostalog donosi  niz novina  od kojih neke izdvajamo.

-Uvedeni su novi profesionalni  nazivi  za poslove upravljanja energetskim postrojenjima s navedenim zadacima kao što su  strojar malog energetskog objekta ( članak 5 točka 1), voditelj energetskog objekta (članak 5 točka 5)i strojar energetskog objekta (članak 5 točka 7).

-Izmijenjeni su nazivi za poslove i radne zadatke koji sada glase:  rukovatelj klimatizacije, rukovatelj centralnog grijanja, rukovatelj  posudama stlačenih plinova, uklopničar el. energetskog postrojenja u industriji  i punitelj motornih vozila ukapljenih ili komprimiranih plinova.

-Dopunjena je i proširena grupa školske spreme odnosno razina stručnosti za određena zanimanja  tako da je primjerice uvedeno kemijsko tehnološko, rudarsko, poljoprivredno, građevinsko usmjerenje  i još neka druga u ovisnosti od vrste zanimanja za koje se polaže ispit.

-Dopunjene su razine radnog iskustva u struci koje se kreće od 1 do 5 godina u ovisnosti od zanimanja s iznimkom za Punitelja motornih vozila ukapljenim ili komprimiranim plinom koje iznosi 3-6 mjeseci ovisno o stupnju školske spreme.
Dopunjeno je i izmijenjeno potrebno praktično osposobljavanje, koje sada iznosi 2 do 6 mjeseci  ovisno o vrsti zanimanja.
-Definirane su, dopunjene i mjenjače granice učinka odnosno snage postrojenja za koje se polažu stručni ispiti. Tako je primjerice obveza polaganja stručnog ispita za strojare kompresorskih stanica spuštena na 50 kW, s dosadašnjih 200  kW.

Isto tako obveza  polaganja ispita za postrojenje centralnog grijanja odnosi se na snagu veću od 50 kW.
-Novina je da osobe koje rukuju postrojenjima koja po učinku odnosno snazi ne spadaju  pod odredbe ovog pravilnika, mogu rukovati istima nakon što prouče upute proizvođača,  te zadovolje internu provjeru, a koju potvrđuje proizvođač ili trgovac.
-Definiran je rok od 1 godine u kojem radnici koji su upućeni na popravak  bilo prvog ili periodičkog ispita moraju istom pristupiti ili će u protivnom morati polagati kao prvi ili periodički ispit.

Iznimka su radnici koji su upućeni na popravak prvog ili periodičkog ispita  po Pravilniku  koji je vrijedio do 01.09.2014; koji moraju taj ispit položiti do 15.07.2015.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih