Raspis za tečaj i periodički ispit – jesen 2014

O prikupljanju prijava za tečaj i polaganje periodičkih stručnih ispita za rukovanje energetskim postrojenjima.
Raspis_za_novi_periodicni_tecaj_jesen_2014

Sljedeći tečaj će biti početkom listopada 2023. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2023. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2023. - prilagođeno potrebama zainteresiranih