Naknada Izvođaču, za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

MINISTARSTVO  GOSPODARSTVA 

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

n/r gosp.Borisa Makšijana dipl. ing.

– predsjednika ispitne komisije za energ. zvanja

 

Predmet: Naknada Izvođaču, za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

Poštovani,

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sjednici  UO (koja se održavala od 3. do 6. ožujka 2015. elektronskim putem) s jednom točkom dnevnog reda“ Naknada Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja“ donio je sljedeće odluke:

– Smanjuje se   naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a).  Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

– Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a).  Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi  160,00 kn + PDV=200,00 kn.

– Nove cijene  naknada Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.

 

OBRAZLOŽENJE:

Navedena korekcija cijena, smanjenje naknada Izvođaču za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja, napravljena je kao mjera prilagodbe teškoj financijskoj situaciji kako građanstva, tako i ukupne privrede.

Ovo smanjenje cijena je znak dobre volje SEH-a kao Izvođača, ali i podrška i prilog smanjenju opterećenja privrede i poduzetništva.

Što se tiče cijene pripremnih tečajeva za energetska zvanja koje provode naše članice  širom Hrvatske one su slobodne i formiraju se na tržištu s ostalim subjektima koji kao i mi održavaju pripremne tečajeve.

SEH je spreman svojim djelovanjem prema programima i u dogovoru s Ministarstvima ili drugim subjektima  potaknuti pripremne tečajeve s umanjenom cijenom za branitelje, nezaposlene, socijalno ugrožene ili male poduzetnike u početku rada. Prethodno treba shvatiti kao  inicijativu SEH-e koju s ostalim sudionicima treba pažljivo i detaljno razraditi.

 

S poštovanjem

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE

P r e d s j e d n i k  UO:

Marijan Periškić  dipl. ing. stroj.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih