DRUŠTVO ENERGETIČARA NA NOVOJ ADRESI

DRUŠTVO ENERGETIČARA VARAŽDIN NA
NOVOJ ADRESI – Graberje 33

Kao i ostale Udruge tako se i Društvo energetičara preselilo na novu adresu

u blizini Elektrrostrojarske škole, bivša zgrada Centra Tomislav Špoljar.

Zbog tehničkih problema za sada nije u funkciji tel/fax broj 042 261-353

Sljedeći tečaj će biti početkom listopada 2023. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2023. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2023. - prilagođeno potrebama zainteresiranih