IN MEMORIAM: mr.sc. Dragutin Ptiček

U 78. godini napustio nas je mr.sc. Dragutin Ptiček.
Jedan je  od desetorice osnivača Društva te prvi predsjednik samostalnog Društva koje je formirano na osnivačkoj skupštini 07.12.1974. Sve do zadnjih trenutaka aktivno je sudjelovao u svim aktivostima poglavito kao predavač i ispitivač iz grupe predmeta koji se polažu na ispitu za energetska zvanja.

Sa zahvalom članovi Društva energetičara Varaždin.

 

Sljedeći tečaj u listopadu 2022. - prijave se primaju do 30.09.22.

Proljetni tečajevi počinju u ožujku 2023.

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2023.