IN MEMORIAM: mr.sc. Dragutin Ptiček

U 78. godini napustio nas je mr.sc. Dragutin Ptiček.
Jedan je  od desetorice osnivača Društva te prvi predsjednik samostalnog Društva koje je formirano na osnivačkoj skupštini 07.12.1974. Sve do zadnjih trenutaka aktivno je sudjelovao u svim aktivostima poglavito kao predavač i ispitivač iz grupe predmeta koji se polažu na ispitu za energetska zvanja.

Sa zahvalom članovi Društva energetičara Varaždin.

 

Sljedeći tečaj će biti početkom listopada 2023. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2023. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2023. - prilagođeno potrebama zainteresiranih