Zaprimanje dokumentacije za tečaj i ispite

Predsjednik Ispitne komisije MZOE i tajnica Ispitne Komisije će u Varaždinu u ponedjeljak 29.10.2018. pregledati i zaprimiti ispitnu dokumentaciju u prostoriji Društva energetičara Varaždin, Graberje 33.

  • Svi kandidati trebaju osobno donijeti kompletiranu dokumentaciju za prijavu na ispit prema „Uputama za prijavu na ispit“ koja je vidljiva na ovoj stranici desno.
  • Kandidati koji imaju prezimena do abecednog slova K neka dođu u 16:00 sati, a kandidati koji imaju prezimena od slova L neka dođu u 17:30 sati.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih