Raspored predavanja V2 od 21.02.2024. (za detalje klikni na tekst)

Predavanja i raspored koji vrijedi od 21.02.2024.

RASPORED_DEV_za-02-i-03-mjesec-2024_izdanje-21_02_2024_V2

Tečaj se provodi u prostorijama MEC-a od 05.02.2024.

Redovito pratite objave jer će se eventualne korekcije rasporeda objaviti ovdje – obratite pozornost na oznaku verzije i datum.


Datumi za ispitne rokove će biti naknadno objavljeni na ovim stranicama.

Prijave za pripremne tečajeve za prvi i povremeni stručni ispit, primaju se stalno.

Početak pojedinih tečajeva kao i termini prvih i povremenih ispita odrediti će se naknadno i to ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedina zanimanja.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih