Raspis za proljeće 2015.

O prikupljanju prijava za polaganje  stručnih ispita za rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima.
Raspis_za_novi_tečaj_proljeće_2015

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih