Prvo predavanje tečaja biti će 5. veljače 2024. (za detalje klikni na tekst)

Prvo predavanje pripremnog tečaja održat će se u ponedjeljak 05.02.2024. u 16.00 sati u

Elektrostrojarskoj školi u predavaoni A-52 (prvo okupljanje).

Na navedenom predavanju bit će podijeljena pripadajuća literatura te raspored tečaja.

Raspored predavanja također će biti objavljen na ovome mjestu.


Prijave za pripremne tečajeve za prvi i povremeni stručni ispit, primaju se stalno

Početak pojedinih tečajeva kao i termini prvih i povremenih ispita odrediti će se naknadno i to ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedina zanimanja.


Za sve dodatne informacije pošaljite upit na mail adresu Društva ili nazovite telefonom.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih